New Grace Church – Haiti

Screen Shot 2016-02-07 at 2.13.17 PM

Screen Shot 2016-02-09 at 12.10.02 PM

haiti charleshaiti boy

haiti church   haiti kids

haiti pic    haiti plateshaiti scchoolhaiti school